BSO is bedoeld voor kinderen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar die een school voor speciaal onderwijs of een dagcentrum bezoeken. Ze kunnen hier na schooltijd één tot vijf dagen gebruik van maken, alsook in de schoolvakanties.
De samenstelling van de groep is wisselend. Doel is het verantwoord bieden van ontspanning waarin zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de behoeftes en mogelijkheden van de kinderen. Daartoe worden een prettige sfeer, duidelijkheid en regels geboden in kleine groepen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van activiteiten en mogelijkheden in de wijk. 
We kunnen uw zoon of dochter ophalen op school en voor of na het avondeten weer terug thuis brengen.
Stichting 't Huus is aangesloten bij: