Vrienden van 't Huus

Niemand kan zonder vrienden, dus ook stichting ’t Huus niet! En gelukkig zijn er veel vrienden. Tientallen medewerkers en vrijwilligers zetten hun professionaliteit, talenten en vaardigheden in voor de cliënten van ’t Huus.

Vrienden van stichting ’t Huus maakt zaken mogelijk voor stichting ‘t Huus die niet door de reguliere bekostiging betaald worden zoals: speel en werkmateriaal, extra activiteiten zoals een uitje naar een dierentuin of pretpark, vrijwilligersfeest, sinterklaasfeest enz. Vrienden van stichting ’t Huus zorgt voor financiële ondersteuning. De financiële middelen worden volledig gebruikt voor zaken die ten goede komen aan de cliënten van ’t Huus.

Vrienden van stichting ’t Huus is een zelfstandige stichting die onder meer ten doel heeft om de financiële middelen te verzamelen die nodig zijn om materialen aan te schaffen voor de cliënten van stichting ’t Huus. Deze ondersteuning kunt ook u bieden, namelijk op de volgende manieren:

U kunt ons helpen om het spaardoel voor december 2019 te realiseren, een tovertafel voor 't Huus! Dat kunt u doen door te donderen via de onderstaande website of door een bedrag over te maken op ons rekeningnummer onder vermelding van donatie tovertafel.

Donatie tovertafel december 2018 - december 2019
U kunt een donateurschap aangaan door maandelijks of jaarlijks een gift te doneren op NL60 RABO 0130 9769 11 t.n.v. Stichting vrienden van 't Huus.
 

Website Stichting Vrienden van 't Huus

Contact
Vrienden van ’t Huus
Zuivelstraat 1
4571 GN Axel

E-mail: info@stichtingvriendenvanthuus.nl
IBAN : NL60 RABO 0130 9769 11
BIC : RABONL2U

Stichting 't Huus is aangesloten bij: