Cliëntenraad

De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn bij wet geregeld, lid zijn van de cliëntenraad is een vrijwilligersfunctie. De cliëntenraad maakt gebruik van de door de directie beschikbaar gestelde (management)informatie en informatie verkregen uit eigen waarnemingen. De cliëntenraad bekijkt de voorstellen en veranderingen van het bestuur en de directie nauwlettend met het oog op het welzijn van de cliënten. De raad kan in het belang van de cliënten gevraagd en ongevraagd advies geven over voorgenomen besluiten. Ook de onderwerpen waarvoor advies of zwaarwegend advies moet worden gevraagd zijn wettelijk geregeld.
 

Naast het overleg met de directie heeft de cliëntenraad ook zijn eigen onderling overleg, 4 keer per jaar.


Voorzitter: Martine van Waes
Secretaris: Saskia Zwartele
Penningmeester: Maurice Baart
 

Email: cr@stichtingthuus.nl

Stichting 't Huus is aangesloten bij: