Financiering

Binnen onze stichting kan er zorg in gekocht worden via 3 verschillende wetten te weten de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Jeugdwet & WMO.

Financiering via de WLZ dient te geschieden middels een Persoons Gebonden Budget.

Wanneer er zorg ingekocht wordt via de Jeugdwet is er Zorg In Natura (ZIN) mogelijk via de gemeente waarin u woont. Stichting 't Huus heeft een contract met de inkooporganisatie zeeland.

Wanneer er zorg ingekocht wordt via de WMO is dit mogelijk via de gemeente waarin u woont. 
Stichting 't Huus is aangesloten bij: