Missie en visie

Ondersteuning client

Stichting ’t Huus is een zorginstelling die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De stichting tracht dit te bereiken door ondersteuning te bieden, die varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse dagopvang, in de vorm van dagbesteding, het bieden van logeeropvang of wonen.


Ondersteuning thuissituatie

Stichting ’t Huus wil, door ondersteuning in de thuissituatie, de mogelijkheid bieden om de cliënt langer thuis te laten wonen. Hierdoor worden ouders ontlast in hun zorg.


Kleine groepen

Stichting ’t Huus wil vanuit kleine groepsgrootte, maximaal 4 cliënten per begeleider, bijdragen aan het geluk van mensen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking. Wij zorgen ervoor dat zij het beste uit zichzelf kunnen halen, door een veilige omgeving te creëren, waarin ze zich begrepen voelen en zich kunnen ontwikkelen op hun eigen manier.
Stichting 't Huus is aangesloten bij: