Cliëntenraad

De algemene belangen van alle cliënten vinden wij zeer belangrijk. Om deze belangen te behartigen wordt nauw samengewerkt met de cliëntenraad van stichting ’t Huus.

Wat doet de cliëntenraad?

De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn bij wet geregeld, lid zijn van de cliëntenraad is een vrijwilligersfunctie. De cliëntenraad maakt gebruik van de door de directie beschikbaar gestelde (management) informatie en informatie verkregen uit eigen waarnemingen. De cliëntenraad bekijkt de voorstellen en veranderingen van het bestuur en de directie nauwlettend met het oog op het welzijn van de cliënten. De raad kan in het belang van de cliënten gevraagd en ongevraagd advies geven over voorgenomen besluiten. Ook de onderwerpen waarvoor advies of zwaarwegend advies moet worden gevraagd zijn wettelijk geregeld.

Naast het overleg met de directie heeft de cliëntenraad ook zijn eigen onderling overleg. Dit gebeurt vier keer per jaar.

Voorzitter: Martine van Waes
Secretaris: Saskia Zwartele
Penningmeester: Maurice Baart
Lid: Lucien van Immerseel
E-mail: cr@stichtingthuus.nl

Een meisje met een speelgoedkat.

Contact

Zuivelstraat 1
4571 GN Axel
T: 0114-850890
info@stichtingthuus.nl

Wij zijn aangesloten bij

Copyright © 2019 stichtingthuus.nl | Design by Cows & Stars