Stichting 't Huus

Een thuis buiten huis

Onze locaties

Stichting ’t Huus heeft locaties in Axel, Sint Jansteen en Vogelwaarde. Op deze locaties is er mogelijkheid tot dagbesteding, wonen en/of logeren. 

Wonen in Inghelosenberghe in Sint Jansteen

Stichting ’t Huus biedt wonen aan in een huiselijke omgeving, in een kleine en overzichtelijke groep met maximaal 10 anderen. ’s Nachts is er altijd een slaapdienst aanwezig. Iedere bewoner heeft een eigen slaapkamer en een eigen zit- of woonkamer, die eventueel rolstoeltoegankelijk is. Er is een grote gezamenlijke leefruimte waarin iedereen zijn eigen activiteit kan kiezen. Er is een gezamenlijke keuken waarin de maaltijden gezamenlijk klaargemaakt worden. Kortom, een gezellige plek met voldoende ruimte voor allerlei activiteiten, samen met de medebewoners of met familie.

Binnen stichting ’t Huus staat de unieke persoonlijkheid van de individuele cliënt centraal. Daarom hanteren we een integratieve pedagogische visie. Dit houdt in dat verschillende pedagogische inzichten afwisselend samengaan, waarbij de individuele cliënt de basis vormt, door wiens behoeften en kwaliteiten het accent van de begeleiding wordt bepaald. Kleinschaligheid is de grote kracht van stichting ’t Huus, waardoor deze individuele benadering mogelijk wordt gemaakt.

Net zoals in een gezin nemen de cliënten deel aan activiteiten gericht op het voorzien in de eigen levensbehoeften. De cliënten kunnen een eigen taak kiezen zoals het helpen met koken, boodschappen doen, de was verzorgen, etc. dit alles in eigen tempo en met ondersteuning van begeleiders, stagiaires of vrijwilligers die volop aandacht hebben voor de cliënt. Ook vinden wij het belangrijk dat de cliënt het contact behoudt met zijn of haar netwerk. Familie en vrienden zijn daarom ook van harte welkom in de woning van de cliënt.

Dagbesteding in de Zuivelstraat in Axel

Op de dagopvang van Stichting ’t Huus werken we in kleine groepen van 5 cliënten per medewerker. De nadruk ligt met name op de activering van de cliënten. De dagopvang kent geen werkdruk, vanuit doelen die in samenspraak met ouders / belangenbehartigers gemaakt worden, bieden we een passend zorgaanbod voor elke individuele cliënt.

Op deze locatie is er de mogelijkheid om kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking op te vangen, ook hiervoor zijn de hulpmiddelen tot onze beschikking.

Wonen en logeren in de Acaciastraat
in Vogelwaarde

Op de Acaciastraat wordt, van maandag tot vrijdag, dagopvang georganiseerd in huiselijke sfeer. De nadruk ligt met name op het tot rust komen en het opbouwen van activiteiten. Dit kan in groepsverband met drie anderen of voor individuele begeleiding als meedoen in een groep nog een stap te veel is. Zo worden de cliënten in een huiselijke sfeer opgevangen en wordt er stapje voor stapje gekeken naar de mogelijkheden. Dit alles zonder druk, maar passend bij de vraag van de cliënt.

Maar ook is het mogelijk om te logeren op de locatie! Bij stichting ’t Huus logeren kinderen en jongeren met een beperking. Per nacht hebben we twee tot drie logeermogelijkheden. Door deze kleine groepen krijgt iedereen de aandacht die nodig is! De locatie is alleen open er als minimaal twee logees zijn.

Contact

Zuivelstraat 1
4571 GN Axel
T: 0114-850890
info@stichtingthuus.nl

Wij zijn aangesloten bij

Copyright © 2019 stichtingthuus.nl | Design by Cows & Stars