Zorg inkopen

Het inkopen van zorg kan via diverse wetten. Op deze pagina kunt u teruglezen hoe dit precies in zijn werk gaat.

Aan de zorg en ondersteuning die de cliënt ontvangt, zijn
kosten verbonden. Voor de zorg die geleverd wordt door ’t Huus is een indicatie nodig: een zorgzwaartepakket.
Dat geeft aan waar de cliënt recht op heeft, wat er zelf moet worden betaald en
wat wordt vergoed door de verzekering, uit de Wet langdurige zorg (Wlz), WMO of
Jeugdwet.

 Stichting ’t Huus heeft een contract met de inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (jeugdwet) en CZ zorgkantoor (WLZ).

Het CIZ onderzoekt of u in aanmerking komt voor blijvend intensieve zorg. Kijk hiervoor op: http://www.ciz.nl

Voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaalt u een eigen bijdrage. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Meer informatie vindt u op: http://www.cak.nl

Prijsafspraken 2022

Op deze foto zie je één van onze cliënten met een begeleider in de speeltuin.

Contact

Zuivelstraat 1
4571 GN Axel
T: 0114-850890
info@stichtingthuus.nl

Wij zijn aangesloten bij

Copyright © 2019 stichtingthuus.nl | Design by Cows & Stars