Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht en adviseert de raad van bestuur.

Documenten raad van toezicht

De raad van toezicht volgt de governance code die voor de zorg is vast gesteld.
Deze is te vinden op deze link

  1. Organogram
  2. Visie op toezicht
  3. Reglement raad van toezicht
  4. Profielschets
  5. Rooster van aftreden en commissie verdeling


E-mail:
RvT@stichtingthuus.nl

Contact

Zuivelstraat 1
4571 GN Axel
T: 0114-850890
info@stichtingthuus.nl

Wij zijn aangesloten bij

Copyright © 2019 stichtingthuus.nl | Design by Cows & Stars