Stichting 't Huus

Een thuis buiten huis

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht en adviseert de raad van bestuur.

Documenten raad van toezicht

De raad van toezicht volgt de governance code die voor de zorg is vast gesteld. Deze is te vinden op deze link

  1. Organogram
  2. Visie op toezicht
  3. Reglement raad van toezicht
  4. Profielschets

 

Voorzitter: Jean-Paul Hageman
Vice voorzitter: Jos Nijskens 
Lid: Wilco Dobbelaar
Lid: Jessica van Langevelde

E-mail: RvT@stichtingthuus.nl

 

Contact

Zuivelstraat 1
4571 GN Axel
T: 0114-850890
info@stichtingthuus.nl

Wij zijn aangesloten bij

Copyright © 2019 stichtingthuus.nl | Design by Cows & Stars